.: 93 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : .: 100 :. بخوانید :
چق زود میگذره . انگار همین دو روز پیش بود ک پنجمیو بصتم و گفتم دگ ب درد نمیخوره و ی وبلاگ جدید زدم 😂 البته بماند ک اونم ول کردم 😐😂 داشتم فک میکردم چی از هشت نه ماه پیش ک دگ اونجاعم ننوشتم تغیر کرده ؟ اصن چی تو این ی صال تغیر کرده ؟! شاید مصلن گنده ترینش این باشه ک پارصال این موغه با وی دعوا میکردم و .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 101 :. بخوانید :
اون قدیما میومدی تو بلاگفا همه ی پصت صابت گذاشته بودن با عنوان : قوانین وبلاگ 😣 و هرکی هر چقد قوانینش بیشتر بود و توش بیشتر فوش نوشته بود شاخ تر بود 😐😂 همشونم گنگصتر و بی اعصاب بودن باید وقتی کامنت میذاشتی حرف دهنتو میفهمیدی 😂 اصم وبلاگشونم هرچی چرت تر بود و بیشعوری مدیرو بیشتر نشون میداد بهتر بود .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 102 :. بخوانید :
ماها از اشتباهاتمون ضربه نمیخوریم

از حافظه ضعیفمون ضربه میخوریم ک باعص میشه همون اشتباهارو دوباره عینن تکرار کنیم ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 103 :. بخوانید :
هصتن کصایی ک دلم براشون تنگ شده ولی اگه تو خیابون ببینمشون راهمو کج میکنم ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 104 :. بخوانید :
غم انگیزه ولی ی اشتباه با تمومِ اشتباه بودنش میتونه یک دنیا عزیز باشه ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 105 :. بخوانید :
مگ اخلاق مصخره تر از اینکه یهو حالم عوض میشه داریم ؟!

#واه_واه ://

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 106 :. بخوانید :
یه ویدیو ازش دیدم رفته بود سفرسفری رو که به من قولشو داده بودیادته که...؟‌رو همین مبلدورِ همین میز...چند بار گفت میریم سفرگفتم ایشالا میریگفت میریم... با هم میریم با یکی دیگه رفتخب زندگی ادامه دارهدنیا به یه آدم ختم نمیشهحتی اگه اون آدم همه دنیات بشه...ولی میدونی چیهاین باورِ آدمه که لب پَر میشهدفعه .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 107 :. بخوانید :
همیشه باید ب خودم یاداوری کنم :

یوصف گم گشته بازنخاهد  گشت ب کنعان هیچوقت :|

تازه اینا ک کنارم هصتن هم خواهند رفت :/

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 108 :. بخوانید :
قایقی خواهم صاخت

خواهم انداخت ب آب

گه خورهارا صوارش خواهم کرد :| 

و همه شان را وصط اقیانوص

ب خورد کوصه ها خواهم داد :|

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 109 :. بخوانید :
گفت : صرم بازار مصگرهاصت .

دصتش را روی صینه اش گذاشت : 

" اینجام ایصتاده . یک چیزی اینجا مانده ک هی حالم را خراب تر می کند .. "

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 36 تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 ساعت: 23:05

چکیده : ... با عنوان : .: 94 :. بخوانید :
ی غلطی کردم ب مامانم گفتم یبص شدم :/

انق جوشونده موشونده بصت ب شکمم نمیتونم ع دصشویی بیام بیرون -_-

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 5:45

چکیده : ... با عنوان : .: 95 :. بخوانید :
من حتی روزایی که حالت از خودت بهم میخورد ،

بازم دوصت داشتم !

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 5:45

چکیده : ... با عنوان : .: 96 :. بخوانید :
کاش دمم میشکصت بین میلیونها اصپرم اول نمیشدم :|

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 5:45

چکیده : ... با عنوان : .: 97 :. بخوانید :

۱۳۹۶/۰۳/۳۱ -

‏آدم گاهی میشینه وقت میذاره ، با دقت پلی‌لیصت درصت میکنه ، از آهنگایی که میدونه قراره مغزش رو بگان .. رفتاری عجیب از بشر مدرن .


.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 5:45

چکیده : ... با عنوان : .: 98 :. بخوانید :
حصه یه لاکپشته برعکصو دارم ک اب دماغش رفته تو مغزش :|

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 5:45