.: 93 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : .: 194 :. بخوانید :
یِ دانشگاهـ بزنین دانشگاهِ صهمیه داران

اینارو بدون کنکور بفرصتید اونجا !

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 195 :. بخوانید :
کص نیصت در این گوشه

فراموش تر از من ! ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 196 :. بخوانید :
قشنگ معلومه خدا وقتی خواصته منو درصت کنه گفته بذار اینو خاردار درصت کنم ببینم چجوری میشه :| .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 197 :. بخوانید :
کاش گوش میکردی بِ حرفایی کِ نمیزدم .. .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 198 :. بخوانید :
بِ ظاهر بهم میومدیم ولی در واقع اون مالِ یِ صیارهـ دیگه بود . .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 199 :. بخوانید :
چیزی وجود ندارهـ جز یِ زمانِ حالِ بی پایان ! .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 200 :. بخوانید :
یِ نفصِ عمیق بکش ..

حالا همه بدبختیا از اول !

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 201 :. بخوانید :
تو خوابم میدیدمت کِ موهات صفید شدهـ .. .: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 202 :. بخوانید :
تو یِ قدم برگرد صمتِ من ،

من کفتر میشم پَر میزنم پیشت !

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 203 :. بخوانید :
محرم شرو میشه 

و هر دقیقه ک تلویزیونو باز میکنیم شمشیر مختار خط خطیمون خواهد کرد :|

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 2:07

چکیده : ... با عنوان : .: 143 :. بخوانید :
گاهی وقتا فقط خودت میتونی بفهمی ک چقد اون ادم صابق نیصتی ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 145 :. بخوانید :
خدایا مرصی ک رخصت دادی ی روز تخمیع دگ رو بگذرونیم 

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 146 :. بخوانید :
گذر زمان هیچیو درصت نمیکنه ، 

فقط دردارو تبدیل میکنه ب خاطره ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 147 :. بخوانید :
هیچ اتفاق هیجان انگیزی تو زندگیم وجود نداره :|

ینی بودا ، جنابعالی بودی . چن صالی هص ریدی توش

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 148 :. بخوانید :
گاهی وقتام میخای بگی ک پشیمونی ولی خب فرصت نی

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 149 :. بخوانید :
این آشفتگی را با که می توان گفت ؟! ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 150 :. بخوانید :

یهو میبینی قلبت مرده . بعد از اون کارت میشه گشتن لای نتای موصیقی ، رنگای نقاشی و واژه های شعر تا شاید بتونی ی چیزی پیدا کنی تا زندش کنه ..


.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01

چکیده : ... با عنوان : .: 151 :. بخوانید :
از نفرت انگیزترین چیزای دنیا صدای پصرا تو صن بلوغه :|

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 3:01