.: 93 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : .: 304 :. بخوانید :
بم بگو بِ چیزی ک تو گردنته فک کنم یا کارات ؟!
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 9:14

چکیده : ... با عنوان : .: 305 :. بخوانید :
تو ذهنم یِ هندزفری گرهـ خوردهـ
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 9:14

چکیده : ... با عنوان : .: 301 :. بخوانید :
ما کِ خابیدیم ولی بخدا این شبایِ تخمی بخیر نیص
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 27 آبان 1396 ساعت: 18:22

چکیده : ... با عنوان : .: 302 :. بخوانید :
انقد خری کِ اگه بودی عم هیچی هیچ فرقی نمیکرد
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 27 آبان 1396 ساعت: 18:22

چکیده : ... با عنوان : .: 303 :. بخوانید :
دلیلی ندارهـ چشمامو باز کنم و دنبالت بگردم وقتی پشت صرم واصتادی تا صک صک بگی

این ک بازی نیصت . کلکه ، جر زنیه ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 آبان 1396 ساعت: 18:22

چکیده : ... با عنوان : .: 286 :. بخوانید :
خوب نه ولی بدم نه ..

مگه زندگی چیزی جز تلاش برایِ آیندص ؟! ..

امید دارم ولی حالم غمگینم میکنه ..

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت: 5:56

چکیده : ... با عنوان : .: 287 :. بخوانید :
درخواصت رفعِ محرومیتم قبول شدهـ

خدایا کیصایِ مناصبو بریز تو شهید بهشتیا کِ من دارم میارم 😀😁

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت: 5:56

چکیده : ... با عنوان : .: 288 :. بخوانید :
آدمی کِ بِ خودش متعهد نباشه وای بِ روزشه

باید بِ خودم متعهد باشم

بِ رویاهایی کِ براش صاختم و بزرگ کردم

بِ خودی کِ میتونم باشم ..

اصتاد میگفت کاریو بکنید کِ فردا شرمندهـ دلتون نشید

باید بِ دلم متعهد باشم ..