.: 93 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : .: 314 :. بخوانید :
فرقِ آدما تو انکاراشونه .
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 315 :. بخوانید :
قالبِ خنگِ نازم ♥_♥
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 316 :. بخوانید :
با فتوشاپ اصمتو بزن رو کتابا بعد اصتوری بذار عاقایِ مولف 😂

خزِ عقدهـ ای 😂

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 317 :. بخوانید :
خابایِ من از شبِ قبل میرینن تو روزِ آفتابیِ قشنگی کِ قرارهـ داشته باشم

کاش مصه قبلن نمیدیدم

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 318 :. بخوانید :
همونجا کِ با فوضولیاتون گند میزنین تو زندگیِ خانوادگیِ بقیه همونجا کصِ ننتون
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 319 :. بخوانید :
همونجا کِ همه چی برا شما مشکلی ندارهـ و خوبه و برایِ بقیه بی آبروییه کصِ ننتون
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 320 :. بخوانید :
همونجا کِ انقدررررررررررررررررر خودخواهـ شدین دقییقن همون روز همون لحظه همونجا کص ننتون
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 321 :. بخوانید :
این اونی نیص ک میخام
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 322 :. بخوانید :
طرف بد ریدهـ بهت نه ؟ 😂
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 323 :. بخوانید :
زلزله زده کی بودم من ؟ :(
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 14:11

چکیده : ... با عنوان : .: 309 :. بخوانید :
تنهاتر از لنگه جورابه رو شیر حموم منم :|
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 ساعت: 11:25

چکیده : ... با عنوان : .: 310 :. بخوانید :
کاش حداقل یه کم بی معرفت بودم کِ انقد کونم نمیصوخت

گاهی وختا واقعن آدما بی چشم و روعن

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 ساعت: 11:25

چکیده : ... با عنوان : .: 311 :. بخوانید :
با 9 امتیاز تیمِ اول صعود میکنیم

[ شیرهـ را در چایی حل میکند ]

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 ساعت: 11:25

چکیده : ... با عنوان : .: 306 :. بخوانید :
این منم

یه حجمِ خصتگی ، با یه لبخندِ واقعی ..

اگه یه روز تموم شم چیکا میکنی ؟!

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 11:41

چکیده : ... با عنوان : .: 307 :. بخوانید :
تو کجایی ؟

در گصترهـ بی مرزِ این جهان

تو کجایی ؟!

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 11:41

چکیده : ... با عنوان : .: 308 :. بخوانید :
آذر از اونجا این همه دلگیر شد کِ همیشه تو روزاش تو داشتی میرفتی !
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 11:41