.: 88 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : خـوب نیصـت آدم کـآری کِـه بـایـد بکنـرو بـذارهـ رو دوش یکـی دیگـه . شـایـد اون یکـی دیگـه بِ روت نمـ... با عنوان : .: 88 :. بخوانید :
خـوب نیصـت آدم کـآری کِـه بـایـد بکنـرو بـذارهـ رو دوش یکـی دیگـه .

شـایـد اون یکـی دیگـه بِ روت نمـیارِهـ ک ایـن کـار تـوعه نه اون .

جـالبـیش ایـنه کِ بخـاطـر کم کـاریـت اون یکیـرم زیر صـوال ببـری ..

خجـالـت ندارِهـ ؟!

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت: 9:02