.: 88 :.

ساخت وبلاگ
خـوب نیصـت آدم کـآری کِـه بـایـد بکنـرو بـذارهـ رو دوش یکـی دیگـه .

شـایـد اون یکـی دیگـه بِ روت نمـیارِهـ ک ایـن کـار تـوعه نه اون .

جـالبـیش ایـنه کِ بخـاطـر کم کـاریـت اون یکیـرم زیر صـوال ببـری ..

خجـالـت ندارِهـ ؟!

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت: 9:02