.: 93 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : .: 419 :. بخوانید :

اگه فردا روزی عکصش با این جدیدیرو بذاره چی ؟! 

 ب کف پام -_-

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 1:43

چکیده : ... با عنوان : .: 420 :. بخوانید :

تلگرامم هک شد :|

توصط خاهرم :| 

چیکار کنم من با این دیوص دوصداشتنی 😂💜💜

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 1:43

چکیده : ... با عنوان : .: 421 :. بخوانید :

بین المملیم ، اینجوریاص 😏😌😂😂

کلیک

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 1:43

چکیده : ... با عنوان : .: 361 :. بخوانید :
اونی کِ تخمِ مرغِ آب پز رو حتی میصوزونه تا جایی میترکه

منم :|

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 22 دی 1396 ساعت: 8:44

چکیده : ... با عنوان : .: 362 :. بخوانید :

دلم از اون خابایی میخاد کِ وقتی بیدار میشدی میدیدی همه جا تاریکه ، نمیفهمیدی نصفه شبه ؟ صبه ؟ باید بری مدرصه ؟ خاب موندی ؟ کجای کهکشانی اصن اینجا کجاص ؟

+ پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱16وِی |

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 22 دی 1396 ساعت: 8:44

چکیده : ... با عنوان : .: 329 :. بخوانید :
دیوارِ حتمن رو بِ آوارم ..
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 17:09

چکیده : ... با عنوان : .: 324 :. بخوانید :
خوشبحال اینا ک معضلشون اینه ک عاشق نمیشن

من مشکلم اینجاص ک همش دارم عاشق میشم :(

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08

چکیده : ... با عنوان : .: 325 :. بخوانید :
ولی اون بازم میرقصه

بازم میخنده

بازم میگرده

بیخیال توعه

دنیا بازم میچرخه

.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08

چکیده : ... با عنوان : .: 326 :. بخوانید :
لرد لاص جان دصت از صرم بردار !
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08

چکیده : ... با عنوان : .: 327 :. بخوانید :
من همونم ک تو زلزله دنبالِ هندزفریش میگرده :|
.: 93 :....
ما را در سایت .: 93 :. دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08