.: 93 :.

تعرفه تبلیغات در سایت

اگه فردا روزی عکصش با این جدیدیرو بذاره چی ؟! 

 ب کف پام -_-

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 1:43
برچسب‌ها :

تلگرامم هک شد :|

توصط خاهرم :| 

چیکار کنم من با این دیوص دوصداشتنی 😂💜💜

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 1:43
برچسب‌ها :

بین المملیم ، اینجوریاص 😏😌😂😂

کلیک

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 1:43
برچسب‌ها :
اونی کِ تخمِ مرغِ آب پز رو حتی میصوزونه تا جایی میترکه

منم :|

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 22 دی 1396 ساعت: 8:44
برچسب‌ها :

دلم از اون خابایی میخاد کِ وقتی بیدار میشدی میدیدی همه جا تاریکه ، نمیفهمیدی نصفه شبه ؟ صبه ؟ باید بری مدرصه ؟ خاب موندی ؟ کجای کهکشانی اصن اینجا کجاص ؟

+ پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱16وِی |

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 22 دی 1396 ساعت: 8:44
برچسب‌ها :
دیوارِ حتمن رو بِ آوارم ..
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 17:09
برچسب‌ها :
خوشبحال اینا ک معضلشون اینه ک عاشق نمیشن

من مشکلم اینجاص ک همش دارم عاشق میشم :(

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08
برچسب‌ها :
ولی اون بازم میرقصه

بازم میخنده

بازم میگرده

بیخیال توعه

دنیا بازم میچرخه

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08
برچسب‌ها :
لرد لاص جان دصت از صرم بردار !
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08
برچسب‌ها :
من همونم ک تو زلزله دنبالِ هندزفریش میگرده :|
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 8:08
برچسب‌ها :